TDP Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan Ayik

iletişim: ugurcanayik@gantep.edu.tr

Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Kum

iletişim: gulsenkum@gantep.edu.tr

Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi M. Ragıp Kalelioğlu

iletişim: rkalelioglu@gantep.edu.tr

Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan Ayik

iletişim: ugurcanayik@gantep.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan Ayik

iletişim: ugurcanayik@gantep.edu.tr

Çift Anadal Programı Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Kum

iletişim:gulsenkum@gantep.edu.tr