*Öğrenciler çift anadal programında minimum 80 AKTS almak zorundadır. Çift Anadal öğrencileri  tabloda yer alan seçmeli derslerden 5  adet ders almalı, geriye kalan kredileri zorunlu derslerden tamamlamalıdır. 
       *Öğrenciler yandal programında minimum 60 AKTS almak zorundadır. Yandal öğrencileri Yandal Programı tablosunda yer alan tüm dersleri almak zorundadır.
 
ÇİFT ANADAL PROGRAMI

                           (Felsefe, Arkeoloji, Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri)

Kod
1. Yıl - 1. Dönem
Ders
Kredi
ECTS
COG101
4
5
COG103
4
5
COG105
3
4
COG113
3
3
                  1. Yıl - 2. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG102
4
5
COG104
4
4
                 2. Yıl - 3. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG201
3
4
COG205
3
4
COG207
3
4
COG212
3
4
                 2. Yıl - 4. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG202
3
4
COG206
3
4
COG208
3
4

COG222

DOĞAL AFETLER 3 4

COG220

TÜRKİYE İKLİMİ 3 4
 
COG210
3
4

 

     
                 3. Yıl - 5. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG313
  TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI  3  4
COG303
3
5
COG305
2
3
                 3. Yıl - 6. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG302
3
4
COG304
3
5
COG306
2
4
COG323 TÜRKİYE VEJETASYON COĞRAFYASI 3 4
                 4. Yıl - 7. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG401
3
5
COG405
   MATEMATİK COĞRAFYA  3 4
COG409
3
4
                 4. Yıl - 8. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS

COG420

BÖLGESEL KALKINMA

3

4

COG425
  KUZEY AMERİKA COĞRAFYASI 3 4

COG402

KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ

3

4

 

   

 

Yandal Programı 

   
COG101 KLİMATOLOJİ-I 4

 

5

 

COG103 JEOMORFOLOJİ-I 4

 

5

 

COG105 KARTOĞRAFYAYA GİRİŞ 3

 

4

 

COG201 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG303 TÜRKİYENİN KIYI BÖLGELERİ 3

 

5

 

COG205 NÜFUS COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG305 KENT COĞRAFYASI 2

 

3

 

COG102 KLİMATOLOJİ-II 4

 

5

 

COG104 JEOMORFOLOJİ-II 4

 

4

 

COG202 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG206 YERLEŞME COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG210 VEJETASYON COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG304 TÜRKİYENİN İÇ BÖLGELERİ 3

 

5

 

COG402

KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ

3

4