• 0342 317 29 04

                                                                                          Çift Anadal Programı 
                                                                                          *Öğrencilerin çift anadal programı için almak zorunda oldukları kredi sayısı 77'dir. 
                                                                                                   *Öğrenciler 3 adet seçmeli ders almalı, geriye kalan kredileri zorunlu derslerden tamamlamalıdır.
                                                                                          *Öğrencilerin yandal programı için almak zorunda oldukları kredi sayısı 46'dır. 
 

                                                                                                                   (Batı Dilleri ve Edebiyatı, Felsefe, Arkeoloji, Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri)

Kod
1. Yıl - 1. Dönem
Ders
Kredi
ECTS
COG101
4
5
COG103
4
5
COG105
3
4
COG113
3
3
                  1. Yıl - 2. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG102
4
5
COG104
4
4
                 2. Yıl - 3. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG201
3
4
COG205
3
4
COG207
3
4
COG209
2
4
                 2. Yıl - 4. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG202
3
4
COG206
3
4
COG208
3
4

 

COG222

DOĞAL AFETLER 3 4

 

COG220

TÜRKİYE İKLİMİ 3 4
 
COG210
3
4

 

COG212

KARST JEOMORFOLOJİSİ 3 4
                 3. Yıl - 5. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG313
  TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI  3  4
COG303
3
5
COG305
2
3
                 3. Yıl - 6. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG302
3
4
COG304
3
5
COG306
2
4
                 4. Yıl - 7. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS
COG401
3
5
COG405
   MATEMATİK COĞRAFYA  3 4
COG409
3
4
                 4. Yıl - 8. Dönem
Kod
Ders
Kredi
ECTS

 

COG420

BÖLGESEL KALKINMA 3 4
 COG425
  KUZEY AMERİKA COĞRAFYASI   3   4
     Yandal Programı     
COG101 KLİMATOLOJİ-I 4

 

5

 

COG103 JEOMORFOLOJİ-I 4

 

5

 

COG105 KARTOĞRAFYAYA GİRİŞ 3

 

4

 

COG201 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG303 TÜRKİYENİN KIYI BÖLGELERİ 3

 

5

 

COG205 NÜFUS COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG305 KENT COĞRAFYASI 2

 

3

 

COG102 KLİMATOLOJİ-II 4

 

5

 

COG104 JEOMORFOLOJİ-II 4

 

4

 

COG106 COĞRAFYADA BİLGİSAYAR KULLANIMI 3

 

3

 

COG202 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG206 YERLEŞME COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG210 VEJETASYON COĞRAFYASI 3

 

4

 

COG304 TÜRKİYENİN İÇ BÖLGELERİ 3

 

5