Prof. Dr. MEHMET EMİN SÖNMEZ                                     eminsonmez@gantep.edu.tr               0342-317-18-02

                     (BÖLÜM BAŞKANI)                                               


           Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞEN KUM                                                 gulsenkum@gantep.edu.tr                  0342-317-29-26

           


     Dr. Öğr. Üyesi M. RAGIP KALELİOĞLU                               rkalelioglu@gantep.edu.tr                    0342-317-29-22

                                                                        


            Dr. Öğr. Üyesi UĞURCAN AYİK                                              ugurcanayik@gantep.edu.tr                0342-317-29-27 

           


            Dr. Öğr. Üyesi ÖMER ŞEN                                                     omersen@gantep.edu.tr                       0342-317-29-23


             

            Öğr. Gör. Dr. SEMRA AKAY                                                     semraakay@gantep.edu.tr                   0342-317-29-24             Arş. Gör. SENA İNKAYA                                                          senainkaya@gantep.edu.tr                    0342-317-29-