Düzenleyen : Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez

Tarih              : 21 Nisan 2016

Yer                 : Antakya

 

 

Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez başkanlığında, Yrd.Doç.Dr. Ragıp Kalelioğlu, Yrd. Doç. Dr. Gülşen KUM, ve Araştırma görevlisi Nazlı ay ve 34  Coğrafya Bölümü Lisans öğrencisinden oluşan kafile ile 21 Nisan 2016 Perşembe günü Kilis-İslahiye-Antakya  güzergahı çerçevesinde günübirlik, teorik derslerin uygulamasına yönelik bir arazi çalışması yapılmıştır.

 

Konu:  Bu arazi çalışmasında 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde verilen Jeomorfoloji (L), Klimatoloji(L),Vejetasyon coğrafyası (L) ve Beşeri Coğrafya(L)  teorik derslerinee ait inceleme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; çeşitli yerşekilleri birimleri, volkan jeomorlojisi, bazalt, kireçtaşı ve marn gibi tabalara ait formasyonlar incelenmiş, faylar ve Antakya Maraş grabeninin topografyadaki izlerine örnekler ortaya konulmuştur. Jeomorfolojinin çeşitlenmesinde neotektoniğin önemi çeşitli örneklerle sunulmuştur. Beşeri coğrafya(L) dersine yönelik Amanoslar ve Habibi Neccar dağları arasında kalan Antakya şehri yerleşim, turizm ve kültürel faktörler yönünden gözlemlenmiştir. Amanosların iklim ve vejetasyon üzerindeki topografik etkisi belirlenmiştir. Amik ovası tabanında yer alan Hassa leçeleri incelenerek genç kuvaterner volkanitleri görülmüştür. Asi deltası incelenerek, çevre kirliliği üzerinde durulmuştur. M.S. 1. yy’da sel sularını yönlendirmek, limanın dolmasını ve su baskınları önlemek amacıyla roma kralı tarafından başlatılan ve kralın oglu Titus tarafından tamamlanan  Titus Tüneli incelenmiş, tünelin 100 metre kadar yakınında yer alan kalker kaya üzerine yapılmış mezarlardan oluşan Beşikli Mağara incelenerek, dönemin kültür ve yaşayışı ile ilgili bilgi edinilmiştir. Türkiye’nin en önemli mozaik müzelerinden  biri olan Antakya Müzesi, Anadoludaki ilk cami olan Habibi Neccar cami görülmüştür. Ilk hristiyanlara ait olan St.Pier kilisesine gidilerek dönemin koşulları hakkında bilgi edinilmiştir.