Bölümümüz 1.sınıf öğrencilerine yönelik Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez, Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Kum, Dr. Öğr. Üyesi M.Ragıp Kalelioğlu ve Arş. Gör. Uğurcan Ayik'in katılımıyla oryantasyon eğitimi düzenlenmiştir. Üniversitemizin genel tanıtımı, çeşitli idari ve akademik birimlerin kampüs içindeki lokasyonları, coğrafya bölümünün güncel durumu, lisans ve ön lisans yönetmeliği, yüksek öğretim kurumları disiplin yönetmeliği gibi konular eğitim kapsamında öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilere aktarılmıştır. Etkinliğimizin son bölümünde öğrencilerin soruları alınmış ve etkinlik sonlandırılmıştır. Katılımlarından dolayı tüm öğrencilerimize ve akademik personelimize teşekkür ederiz.