Gaziantep Üniversitesi Gezgin Doğacılar Topluluğu tarafından organize edilen, Coğrafya ve Felsefe Bölümlerinin katkılarıyla düzenlenen Coğrafya Söyleşileri-I etkinliği yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Doç.Dr. Ömer Faik Anlı ve Doç. Dr. Senem Kurtar, Coğrafya Bölümü'nden Doç. Dr. Nuri Yavan'ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik, Doç.Dr. Senem Kurtar'ın "Eleştirel Praksisin Mekânı: Gündelik Hayat ve Kent" adlı sunumuyla başlamıştır. Daha sonra Doç. Dr. Ömer Faik Anlı "Mekân, Coğrafya, Sosyal Bilim: Epistomolejik Bir Analiz" adlı sunumuyla devam etmiştir. İlk iki etkinlik coğrafya ve felsefenin kesişim noktalarını göstermiştir. Öğleden sonraki etkinlikte ise Doç. Dr. Nuri Yavan "Teori ve Pratiği Buluşturmak: Ekonomik Coğrafya'nın Kentsel Gelişme ve Bölgesel Kalkınma Sürecine Katkıları Üzerine" adlı sunumunu gerçekleştirmiştir. Coğrafyanın güncel sorunları, ekonomik coğrafyadaki güncel eğilimlerin sorgulandığı sunumda ayrıca coğrafyanın geleceğine dair çıkarımlar da yapılmıştır. Her sunumun sonunda dinleyicilerden gelen sorularla etkinliğimiz katılımcı bir perspektifte sürdürülmüştür. Etkinliğimize gelerek katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.